Om Troldhøj koncernen

I 1983 grundlagde Thomas Bjerrum Dansani, som udviklede sig til en af Nordeuropas største inden for sin branche.

I 1995 oprettede Thomas Bjerrum Dansani Holding A/S.

I 2008 blev navnet ændret til Troldhøj Holding A/S og var indtil 2022 ejet alene af Thomas Bjerrum via sit personlige holdingselskab.

Ved succession i 2022 forblev Thomas Bjerrum den reelle ejer, men nu med sine tre døtre som medejere. Koncernen drives uændret videre ud fra ejerfamiliens værdier omkring ansvarlighed og troværdighed, og et langsigtet fokus på at drive og udvikle sine virksomheder. Grundidéen for Troldhøj Holding er, at dette skal ske ud fra såvel kommercielle som sociale hensyn.

Positive resultater skabt i virksomhederne anvendes dels til at sikre lønsom drift og udvikling af virksomhederne, og dels til at understøtte fremtidige generationer.

Selskabets formål er:

  • At eje alle aktierne i selskabet
  • At medvirke til at øge værdien af aktierne i selskabet
  • At være hovedaktionær i koncernens virksomheder
  • At sikre lønsom drift og kontinuerlig udvikling i koncernens virksomheder, både på kommerciel og social basis
  • At sikre positive økonomiske resultater, men altid ud fra princippet om at højest mulig indtjening aldring kan blive et mål i sig selv
Button Text

Koncernens aktiviteter er koncentreret omkring to hovedområder: infrastruktur og maritimt udstyr. Dertil kommer aktiviteter indenfor formueforvaltning.

Troldhøj koncernen har i dag ca. 275 medarbejdere og omsætter for omkring 500 mio. kr.

Infrastruktur

DAV NORDIC er markedsleder i Danmark, og en mindre leverandør i Sverige, med løsninger til infrastrukturbranchen inden ofr sikkerhed på vejene, støjreduktion, master og stålkonstruktioner. Virksomheden har en stærk kultur og kompetente medarbejdere med mange års erfaring. Fundamentet er ansvarlighed og troværdighed tilsat grundighed og høj kvalitet således, at virksomhedens ydelser og løsninger skaber størst mulig værdi for kunderne.

Button Text

Maritimt udstyr

BSI Marine Equipment Group er globalt førende indenfor levering af rig, styresystemer, foldepropeller, gear og propelanlæg samt luger og sidevinduer til den maritime sektor.

Baseret på erfaring og teknologier fra andre af de maritime produkter, er der i produktsortimentet også forskellige former for avanceret sonarudstyr.

Button Text

DAV NORDIC A/S

Infrastruktur

Besøg hjemmeside

OYS Rigging

Maritimt udstyr

Besøg hjemmeside

Ocean Marine Systems

Maritimt udstyr

Besøg hjemmeside

HUNDESTED PROPELLER A/S

Maritimt udstyr

Besøg hjemmeside

JEFA STEERING A/S

Maritimt udstyr

Besøg hjemmeside

GORI PROPELLER A/S

Maritimt udstyr

Besøg hjemmeside

Organisation

Bestyrelse

Thomas Rask Jensen (formand)
Anne Bjerrum Juhl
Lillian Bjerrum
Thomas Jørgensen Bjerrum
Sissel Bjerrum Fossat
Stine Bjerrum Runge